Helse – for mellomtrinnet

Tilgjengelig i:

Test deg selv

Hvilke påstander har dårlig grunnlag, hvor pålitelig er funnene (evidensen) som påstandene støtter seg på, og hva er de gode helsevalgene?

Spørsmål 1

En urteekspert ønsket å finne ut hvilke urter som var best for å behandle folk med hodepine. Hun gjorde en forskningsstudie og sammenlignet grønne urter med gule urter. De som brukte de grønne urtene hadde sjeldnere hodepine sammenlignet med de som brukte de gule urtene.

Hvor sikre kan vi være på at de grønne urtene er bedre enn de gule?

Spørsmål 2

Du hører på radioen om en drikke laget av rødbeter. Produsenten av drikken sier at om du drikker litt av den hver dag, vil du leve et langt liv.

Hvor sikker kan du være på at denne drikken vil gi deg et langt liv?

Spørsmål 3

Thomas sier at man unngår å bli syk hvis man spiser sunn mat. George sier at man ikke kan være sikker på dette, og at Thomas bør spise det han har lyst på. Edith sier at selv om man ikke kan være sikker, er det sannsynligvis lurt å spise sunn mat.

Hvem har rett?

Spørsmål 4

Molly har mageknip. Hun sier at hun trenger medisin for å bli bedre.

Har hun rett i dette?

Spørsmål 5

Du leser i avisa om en krem som kan hindre at du blir syk ved å forbedre blodsirkulasjonen din. Det står også at kremen er ufarlig fordi den er laget av naturlige oljer.

Hvor sikker kan du være på at kremen vil hindre at du blir syk?

Spørsmål 6

Peter har ofte hodepine. En venn anbefaler han å mosjonere. Han sier at folk som mosjonerer har sjeldnere hodepine enn folk som ikke mosjonerer. Basert på denne sammenhengen mellom mosjonering og hodepine sier Peters venn at mosjonering vil føre til at han sjeldnere får hodepine.

Har Peters venn rett?

Spørsmål 7

Leger studerte folk med magesmerter før og etter de tok en ny medisin. Etter at de tok den nye medisinen, følte mange av dem mindre smerte.

Kan vi være sikre på at den nye medisinen er bra for å behandle magesmerter?

Spørsmål 8

Harriet er bekymret for at hun skal bli syk. Hun hører om en ny studie på radioen som sammenligner en ny medisin med en gammel medisin. Av de som tok den gamle medisinen var det færre som ble syke enn av de som tok den nye medisinen.

Hvor sikker kan Harriet være på at den gamle medisinen er bedre enn den nye medisinen?

Spørsmål 9

Du lester i avisa om en urtemedisin for å behandle hodepine. I artikkelen sier en lege at selv om medisinen har blitt brukt lenge og mange sier at den har fungert for dem, kan vi ikke være sikre på at den hjelper.

Legen har rett, men hvorfor tror du han har det?

Spørsmål 10

Du har feber, og du ser at det er kommet en ny behandling for feber.

Er det sannsynlig at den nye behandlingen mot feber virker bedre enn andre behandlinger?

Spørsmål 11

Wamala har en veldig stygg hoste og forbereder seg til en eksamen. Han tar en hostemedisin for å bli bedre. I stedet for å ta en slurk, som han vanligvis gjør, tar han to slurker av hostemedisinen. Han tenker at dette vil hjelpe han å bli kvitt hosten raskere.

Har Wamala rett i at det å ta to slurker hostemedisin er bedre enn å ta én?

Spørsmål 12

To legemiddelfirma lager hver sin medisin for å behandle magesmerter. Begge sier at deres medisin er den beste.

Hvordan kan du vite hvilken av de to medisinene som er best mot magesmerter?

Spørsmål 13

George har magesmerter. Forrige gang George hadde magesmerter var for to måneder siden. Den gangen drakk han litt varm melk, og etter en time forsvant smertene. George sier derfor at varm melk kurerer magesmerter.

Har George rett?

Spørsmål 14

Vennen din har et utslett og vil prøve en krem som ble anbefalt av en ekspert på radio. Han sier at “eksperter er alltid oppdatert på forskningsstudier som sammenligner behandlinger”.

Har din venn rett når han tror dette?

Spørsmål 15

I en forskningsstudie ga leger en ny behandling – en medisin – til folk med magesmerter, og en eldre medisin til en lignende gruppe mennesker. Legene bestemte hvem som skulle få den gamle og nye behandlingen.

Hvor sikre kan vi være på at resultatene av sammenligningen er pålitelige?

Spørsmål 16

En lege gjorde en forskningsstudie for å finne ut om en ny medisin for folk med pusteproblemer var bedre enn en gammel medisin. I studien ble folk gitt enten en ny eller en gammel medisin. Legen ba dem som fikk den nye medisinen om å besøke henne i løpet av de neste ukene. De som fikk den gamle medisinen, sendte meldinger til legen om hvordan de følte seg.

Vi kan ikke være sikre på resultatet av denne studien. Hvorfor?

Spørsmål 17

Sharifa ønsker å bli kvitt kvisene sine. Hun finner en forskningsstudie utført av leger som sammenligner folk som vasker fjeset med såpe med folk som vasker fjeset med bare vann. I studien forsøkte legene å skjule for deltakerne om de brukte såpe eller bare vann.

Mange fant likevel ut at de ikke hadde blitt gitt såpe og sluttet å vaske ansiktet sitt. Da studien ble avsluttet var det flere personer med kviser i gruppen som fikk vann enn i gruppen som fikk såpe.

Hvor sikker kan Sharifa være på at såpe fjerner kvisene hennes?

Spørsmål 18

Alice har laget en ny drikke som skal kurere magesmerter. Hun bestemte seg for å utføre en forskningsstudie for å sammenligne folk som drikker hennes nye drikk med folk som drikker vann. På slutten av studien spurte hun deltakerne om hvor mye magesmerter de hadde.

Hvorfor kan vi ikke være sikre på resultatene fra denne studien?

Spørsmål 19

En lege sammenlignet to behandlinger i en forskningsstudie for folk med ryggsmerter. I løpet av studien var det mange av studiedeltakerne hun ikke fikk holdt kontakten med.

Hvor sikre kan vi være på resultatene fra denne studien?

Spørsmål 20

En systematisk oversikt oppsummerer studier som sammenligner om det er noen forskjell på hvor lykkelig man blir etter å ha trent idrett i forhold til andre aktiviteter. Forfatterne tok med alle studiene som fant at idrett forbedret folks lykkefølelse. Deres konklusjon var at idrett definitivt øker følelsen av lykke.

Er du enig med det forfatterne av oversikten sier?

Spørsmål 21

Rebecca og Patrick leser om en ny behandling i avisen. Der står det at behandlingen har en liten effekt. Patrick sier at det er vanskelig å vite hva de mener med en liten effekt.

Har Patrick rett?

Spørsmål 22

En ny og en gammel myggspray ble sammenlignet i en forskningsstudie. I studien ble to hus sprayet med den nye sprayen, og to hus ble sprayet med den gamle. Resultatene tydet på at den nye sprayen beskyttet bedre mot myggstikk enn den gamle. Ingen av sprayene virket skadelige for folk.

Hvor sikker kan du være på funnene fra denne studien?

Spørsmål 23

Tenk deg at du ofte har hodepine. Du finner en sammenlignende studie om effekten av hodepinemedisiner. Dette er en grundig gjennomgang av alle studiene som har sammenlignet en ny medisin for hodepine med eldre medisiner for hodepine. I studien skriver forskerne at de ikke finner støtte for at den nye medisinen er mer effektiv enn de gamle medisinene.

Hva betyr dette?

Spørsmål 24

Mange barn på Anitas skole har hatt mageknip. Arnold sier at de burde slutte å spise så mye brød.

Har Arnold rett?

Spørsmål 25

En lege gjorde en forskningsstudie for å finne ut om te lindrer magesmerter hos barn bedre enn varmt vann med honning. Legen så at det i gruppen med barn som fikk varmt honningvann var flere barn som drakk opp drikken sin enn i gruppen der barna fikk te. Basert på dette sier legen at varmt vann med honning burde gis til barn med magesmerter.

Betyr dette at varmt vann med honning er bedre enn te for å lindre magesmerter hos barn?

Spørsmål 26

Leger utførte en forskningsstudie på mus som sammenlignet en ny medisin mot smerter med en gammel medisin. Musene som fikk den nye medisinen, hadde mindre smerter enn de som fikk den gamle medisinen. Legene som utførte studien sa at den nye medisinen var lovende, og at den kunne forbedre livene til folk som lever med smerter.

Vil den nye medisinen virke på samme måte på mennesker som på mus (hvilket av svarene er mest riktig?)

Spørsmål 27

Jane har ofte hodepine. Legen hennes forteller henne at det finnes en medisin som kan hjelpe henne, men at den kan være skadelig. Medisinen er også veldig dyr.

What does Jane need to think about before using the medicine?

Spørsmål 28

To personer gjorde en systematisk oversikt (oppsummering) av alle studier som sammenlignet barn som drev med sport på skolen med de som ikke gjorde det. Oversikten fant at barn som drev med sport var mer lykkelige enn barn som ikke drev med sport. Forfatterne sa at støtten for denne konklusjonen var sterk.

Hva betyr det at støtten for konklusjonen var sterk?