Helse – for mellomtrinnet

Tilgjengelig i:

For lærere

Det vrimler av påstander om behandlinger i media, i reklamer og i samtaler med andre. Det kan være påstander om effekten av medisiner, operasjoner og andre former for «moderne medisin»; påstander om livsstilsendringer som hva du bør spise og hvordan du bør trene; påstander om urtemedisin og andre former for «tradisjonell» eller «alternativ medisin»; påstander om folkehelse og miljøtiltak; og påstander om endringer i hvordan helsetjenester tilbys, finansieres og administreres.

Noen av disse påstandene er sanne og noen er usanne. Mange er ubekreftede; vi vet ikke om de er sanne eller ikke. Ubekreftede påstander om effekten av behandlinger er ofte gale. Folk som handler i tråd med slike påstander kan lide unødig og kaste bort tid og ressurser på ting som ikke virker og som kan være skadelig, i stedet for å satse på ting som kan hjelpe.

Utviklingen av prinsippene for informerte helsebeslutninger (Informed Health Choices) var det første steget i et forskningsprosjekt som har til hensikt å hjelpe folk å ta informerte helsebeslutninger. Dette nettstedet presenterer 28 av prinsippene, og disse kan brukes og forstås av elever på mellomtrinnet. Prinsippene for informerte helsebeslutninger er utgangspunktet for utviklingen av læringsressurser. Dette nettstedet er én slik ressurs.

Nettstedet og plakaten kan brukes på ulike måter. Du kan gi eksempler på påstander om helse, be elevene gi eksempler eller utfordre dem til å finne eksempler. Oppmuntre elevene til å tenke kritisk. Med prinsippene som veiledning kan du be dem om å vurdere og diskutere hvor pålitelige påstandene er og hva de selv ville gjort.

Ressurser


Prosjektet Informerte helsebeslutninger har utviklet læringsressurser for grunnskole som tar utgangspunkt i 12 av prinsippene fra nettsiden. Læringsressursene omfatter en lærebok som finnes her:

Boken om helsevalg: Lær å tenke nøye over hva som er sunt

I tillegg, finnes det en veiledning for lærere (kun på engelsk) her. Vi har laget lenker til eksempler og andre læringsressurser for hvert begrep på de engelsk sidene:

Thinking critically about health claims – for primary school students and teachers

Dessverre er disse eksemplene og læringsressursene kun tilgjengelige på engelsk. Kontakt oss gjerne med forslag til eksempler og læringsressurser på norsk, for å gi tilbakemeldinger på nettsiden, eller hvis du har andre tips og råd.

Prinsipper for eldre elever:
Prinsipper for informerte helsebeslutninger for eldre elever og voksne finner du her (kun på engelsk):

Key concepts for informed health choices

Prinsipper for andre disipliner finner du her (kun på engelsk):

Key concepts for other disciplines