Helse – for mellomtrinnet

Tilgjengelig i:

Innledning

Last ned poster

For elever
Hva gjør du når du brenner deg på fingeren? Hva mener andre du bør gjøre? Noen steder i verden sier folk at «kumøkk vil gjøre brannsåret bra igjen». Det sier de fordi de har brukt kumøkk på brannsår før, og da ble brannsåret bra igjen. Det var deres egen, personlige erfaring. Men er det mulig at brannsåret ville blitt borte uten at de tok kumøkk på det?

En behandling er noe du gjør for helsa di—for eksempel å ta en medisin, mosjonere eller putte fingeren din i en kuruke. En effekt av en behandling er hvordan behandlingen virker—at du føler deg bedre eller verre, at du blir sterkere, eller at brannsåret ditt blir bra igjen.

Folk kommer med mange påstander om hvordan behandlinger virker. Hvordan kan vi vite hvilke påstander som er riktige eller gale? For å finne ut dette må vi undersøke hva påstanden bygger på—det vil si grunnlaget for påstanden. Det at noen har opplevd noe selv, er ikke et godt grunnlag for å påstå at noe er bra for helsa. Grunnen til det er at vi ikke vet hva som ville skjedd hvis personen hadde gjort noe annet.

For å finne ut om en behandling (som å ha kumøkk på et brannsår) har en effekt (at et brannsår blir bedre), må behandlingen sammenlignes med noe annet (for eksempel å ikke ha kumøkk på et brannsår). Slik kan vi se hva som ville skjedd hvis såret ble behandlet annerledes. Forskere gir en behandling til en gruppe og en annen behandling til en annen gruppe. Så sammenligner de hva som skjer i gruppene. Funn fra en slik sammenligning er evidens som styrker eller svekker en påstand om at en behandling virker. Når du bestemmer deg for om påstanden er riktig eller gal, trekker du en konklusjon støttet av funnene (evidensen) i sammenligningen. En sammenligning der behandlingene er den eneste viktige forskjellen mellom gruppene, kalles en rimelig sammenligning. Dette er en pålitelig sammenligning som vi kan tro på.

Påstander, sammenligninger og valg
Det vrimler av påstander om hva som er bra og ikke bra å gjøre for helsa di. Bare forsøk å telle hvor mange slike påstander du hører eller leser om i løpet av en uke. Her finner du hjelp til å vurdere hvilke påstander som er pålitelige og hva du kan gjøre for helsa di. Vi har laget tre grupper med kort for ting du bør tenke på når 1) du hører en påstand om effektene av en behandling (VÆR OBS!) 2) du leser eller blir fortalt at påstanden er støttet av funn (evidens) fra sammenligninger av ulike behandlinger (VURDER!) 3) du gjør et valg (GJØR ET GODT VALG!).

Påstander: Mange påstander om hvordan behandlinger virker er upålitelige. Dette er ofte fordi grunnlaget for påstanden ikke er pålitelig. Den første (rosa) gruppen med kort viser ting du bør passe på når du hører eller leser en helsepåstand. Vær obs på påstander som er for gode til å være sanne, som ikke virker logiske eller som ber deg stole på noe uten å forklare hvorfor.

Sammenligninger: Det er alltid en god idé å spørre hva som er grunnlaget for en helsepåstand. Man finner støtte (evidens) for effektene av en behandling ved å sammenligne hva som skjer med folk som tar en behandling med hva som skjer med folk som gjør noe annet. Den andre (gule) gruppen med kort kan hjelpe deg å vurdere hvor pålitelig evidensen for effekten av behandlingen er. Pass på at sammenligninger av behandlinger er rimelige, at oppsummeringer av studier som sammenligninger behandlinger er grundig utført og at du ikke villedes av måten effektene er beskrevet på.

Valg: Å vite hvor pålitelig evidensen er, kan hjelpe deg når du skal velge behandling. Men det er flere ting du må tenke på når du bestemmer deg for hva du skal gjøre og ikke gjøre for helsa di. Den tredje (blå) gruppen med kort kan hjelpe deg med å gjøre gode valg. Tenk nøye gjennom hva problemet ditt er, hvilke muligheter du har, om støtten (evidensen) er relevant og om fordelene er større enn ulempene.

Kontakt oss gjerne og fortell oss om du synes nettsiden er nyttig og om du har forslag til hvordan vi kan gjøre den bedre.

Boken om helsevalg

Boken om helsevalg inneholder blant annet en tegneserie som introduserer og forklarer noe av det du bør tenke godt gjennom når du hører påstander om hvordan behandlinger virker og du skal velge behandling. Du kan få gratis eksemplar av boka her:

BOKEN OM HELSEVALG