Helse – for mellomtrinnet

Tilgjengelig i:

Ordliste

B
Basert på

At noe er basert på noe betyr at det bygger på noe eller er støttet av noe.

Blind

En blind sammenligning er en studie der personell og deltakere ikke vet hvem som får hvilken behandling.

Betennelse

En betennelse er en sykdom som skyldes bakterier.

Bieffekt

En bieffekt (eller bivirkning) er en uventet skadelig eller ubehagelig behandlingseffekt.

Behandlingseffekt

En behandlingseffekt er virkningen av behandlingen, eller det som skjer på grunn av behandlingen.

Behandling

En behandling er noe du gjør for å bedre helsa di.

Basis

The basis of a claim is what supports it.

Beware

To beware is to be careful or wary.

C
Cure

To cure is to make healthy again.

D
Diagnose

Å gi en diagnose er å identifisere en sykdom eller en helsetilstand hos en pasient.

Diaré

Når du har diaré, er avføringen flytende og du må ofte på do.

Disease

A disease is a sickness.

Dissimilar

not alike, not the same, different

E
Effekt

En effekt er virkningen av behandlingen, eller det som skjer på grunn av behandlingen.

Effektiv

En behandling er effektiv hvis den gir en ønsket virkning.

Evidens

Evidens er funn som støtter eller svekker en påstand.

Earache

Earache is pain inside the ear. It can be caused by an infection.

Experience

An experience is something that happened to someone.

Expert

An expert is someone who knows a lot about something.

F
Fordel med behandling

En fordel med en behandling er noe du synes er bra med behandlingen.

Fact

A fact is something known by observing it or experiencing it.

Faulty logic

Faulty logic is bad reasoning.

G
God oppsummering

Forskere gjør en god oppsummering når de nøye summerer opp resultater fra studier som har gjort rimelige sammenligninger av den samme behandlingen.

H
Hendelse

En hendelse i en sammenligning av behandlinger er en målbar endring som skjer med personer som får en behandling, som at du blir frisk eller syk.

Harm

A harm of a treatment is something it makes happen that you don’t want.

I
Ignore

To ignore something is not to pay attention to it.

K
Konklusjon

En konklusjon er en mening du gjør deg opp etter å ha tenkt nøye gjennom noe.

Kidneys

The kidneys are a pair of body parts that filter waste materials out of the blood.

M
Merkenavn

Et merkenavn er et navn et firma gir til produktene sine. Det kan for eksempel være en egen versjon av en behandling. Firmaet håper at merkenavnet skal lokke folk til å kjøpe deres versjon av behandlingen i stedet for andre sin versjon.

O
Overdrive

Å overdrive er å beskrive noe som bedre eller verre enn det egentlig er.

P
Påstand

En påstand er noe noen sier som enten kan være riktig eller galt.

Placeboeffekt

Dersom du tror en behandling vil virke på en bestemt måte, kan dette påvirke hvordan du oppfører deg. Det kan føles som at en behandling virker uten at den egentlig har noen effekt. Dette kalles placeboeffekt.

R
Rimelig sammenligning av behandlinger

En rimelig sammenligning av behandlinger er en rettferdig og balansert sammenligning der den eneste forskjellen mellom gruppene er behandlingene som gis .

Rimelig

Når noe er rimelig, er det rettferdig, fornuftig og balansert. Det kan også bety billig.

S
Sammenfalle

Når hendelser skjer samtidig, sammenfaller de. Vi kan også si at hendelsene er koblet, eller at de korrelerer eller samvarierer.

Sammenligning av behandlinger

En sammenligning av behandlinger er en studie der forskere nøye studerer forskjeller mellom grupper som får ulike behandlinger.

Skadevirkning

En skadevirkning (skadelig effekt) er en uønsket effekt som en behandling gir.

Spå

Å spå noe er å si på forhånd hva som vil skje. Det kan vise seg å være riktig eller feil.

Studie

Når forskere undersøker noe grundig, kaller vi det for en studie.

Surrogatutfall

Et surrogatutfall er et mindre viktig utfall som måles i stedet for et viktigere utfall som er vanskeligere å måle. Man regner da med at surrogatutfallet sammenfaller (er koblet) med det viktigere utfallet.

Sammenligning av behandlinger

En sammenligning av behandlinger er en studie der forskere nøye studerer forskjeller mellom grupper som får ulike behandlinger.

Sick

Someone is sick when they are not well.

Similar

alike, the same, not different

T
Teori

En teori er en forklaring på hvorfor noe skjer.

Treatment comparison group

In a study of the effects of treatments, a treatment comparison group is the group of people who receive one of the treatments being compared.

U
Unngå

To avoid is to keep from getting.

Ulempe med en behandling

En ulempe med en behandling er noe du synes er dårlig med behandlingen.

Utfall

I en sammenligning av behandlinger er et utfall en målbar hendelse, noe godt eller dårlig som skjer etter en behandling.

Urimelig sammenligning av behandlinger

En urimelig sammenligning av behandlinger er en sammenligning der det er viktige forskjeller mellom gruppene i tillegg til behandlingene som gis.

Urimelig

Når noe er urimelig, er det urettferdig, ubalansert og tvilsomt.

Uncareful summary

An uncareful summary of treatment comparisons is when the comparisons (studies) are not selected carefully and the findings are not added up carefully.